Presidential election

The Minister for Housing, Planning and Local Government, Eoghan Murphy TD, has signed the order for the presidential election, which will take place on Friday 26 October 2018.

All Irish citizens, who will be 18 on or before the 26th of October, may vote in the presidential election. Make sure you are registered to vote.

If you are not registered to vote, the deadline to register is Friday the 5th of October 2018.

The last (and thirteenth) presidential election took place on Thursday the 27th of October 2011. There were seven candidates and Michael D. Higgins was elected Uachtarán na hÉireann. After eliminations and transfers, his final total was over 1 million votes (on Count 4), which was the first time any candidate in an Irish election had received so many votes (In the Dún Laoghaire constituency, Mr Higgins received 52.4% of the first-preference vote).

You can see the results of the 2011 Presidential Election here.

Local Elections 2014

Thank you for once again expressing your confidence in me as your public representative. I was comfortably elected to the third of the six seats in the Blackrock Local Electoral Area with a strong mandate to continue to work for you locally.

You can see the results of the most recent Local Elections in Blackrock, in May 2014, here. You can see the Blackrock results of the previous Local Elections, in 2009, here. The next local election will take place in May/June 2019.

Am I registered to vote?

Check online here.

How do I register to vote?

You can download voter forms from the Council’s website or from here –

Form RFA2 (Register to vote):     in English     as Gaelige

 

Dún Laoghaire-Rathdown residents can also get voter forms in post offices, DLR libraries, Garda Stations or by contacting the Voter Registration Section on (01) 205-4880 or by e-mail at registerofelectors@dlrcoco.ie.

Where do I vote?

First check your details online here. Polling Station information is here.

Please note

If you are in any doubt that you are registered to vote, you can contact the Council’s Voter Registration Section on (01) 205-4880 to confirm if you are on the Electoral (or Supplemental Electoral) Register. ALL residents are entitled to be registered to vote if they have been living in Ireland for at least six months, so make sure your voice is heard.

  • ALL RESIDENTS may vote in local elections;
  • ALL RESIDENT EUROPEAN CITIZENS may vote in elections to the European Parliament;
  • RESIDENTS WITH IRISH & BRITISH NATIONALITY may vote in elections to Dáil Éireann;
  • but only RESIDENT IRISH CITIZENS may vote in Presidential elections and referenda to amend the Constitution.

Voting Status

If you are on our Register with the following letter in front of your name
L = Local (may vote at Local elections only)
E= European Citizens (may vote at European and Local Elections)
D = UK Citizen (may vote in local, European and General Elections)

If you have obtained Irish Citizenship, you need to complete the RFA5 form for your citizenship to be updated and attach proof. All forms can be downloaded from the DLR web site.

More information on who can vote.

Ní féidir leat vótáil mura bhfuil tú cláraithe

Tháinig Clár na dToghthóirí 2017/2018 i bhfeidhm ar an 15ú lá Feabhra 2017. Chun a sheiceáil má tá tú cláraithe chun vótáil, logáil isteach ar www.checktheregister.ie

Is féidir leat an Clár Toghthóirí reatha a sheiceáil freisin i leabharlanna, in Oifigí Poist, agus i Stáisiúin Gardaí. De rogha air sin, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Toghchórais DLR ar (01) 205-4880. Má tá tú cláraithe i gceart, ní gá duit aon rud eile a dhéanamh. Má tá aon athruithe ag teastáil uait, áfach, e.g. murar cláraíodh riamh cheana tú chun vótáil nó más ea go slánóidh tú 18 mbliana d’aois i gcaitheamh na bliana, comhlánaigh Foirm RFA2. Má d’athraigh tú do sheoladh, caithfidh tú an fhoirm um athrú ar sheoladh RFA3 a chomhlánú.

Stádas Vótála
Má tá tú ar an gClár leis na litreacha seo a leanas roimh d’ainm:
L = Áitiúil (is féidir leat vótáil i dtoghcháin áitiúla amháin);
E = Saoránaigh Eorpacha (is féidir leat vótáil i dtoghcháin Eorpacha agus áitiúla);
D = Saoránaigh de chuid na Ríochta Aontaithe (is féidir leat vótáil i dtoghcháin áitiúla, Eorpacha agus in Olltoghcháin).

Má tugadh Saoránacht Éireannach duit, caithfi dh tú Foirm RFA5 a chomhlánú agus cruthúnas a chur faoi iamh le go ndéanfar do shaoránacht a nuashonrú. Is féidir gach foirm a íoslódáil ón láithreán gréasáin DLR.

Tuile eolas ar na coinníollacha chláriúcháin.

Are you a graduate of the NUI?

Graduates of the National University of Ireland elect three members to Seanad Éireann after each General Election. Make sure you are registered to vote for your senators. For more details, click here.

Are you a graduate of Trinity?

Graduates of the University of Dublin elect three members to Seanad Éireann after each General Election. Make sure you are registered to vote for your senators. For more details, click here.

[/vc_row]