Fine Gael Councillors have ensured that commercial rates, payable by companies operating in Dún Laoghaire Rathdown, have been REDUCED BY 2%. We have also ensured that rates have not increased since before 2004.

Here’s how we compare to some other councils where rates were reduced:

Carlow -1% Controlled by Fine Gael & Labour
Donegal -3% Controlled by Fianna Fáil, Labour and Sinn Féin
Dublin City -2% Controlled by Fine Gael & Labour
Fingal -10% Controlled by Labour, Sinn Féin and Independents (it should be noted thatthis decrease follows several increases)
South Dublin -2.50% Controlled by Labour, Sinn Féin and Independents
Leitrim -1% Controlled by Fine Gael and Independents
Limerick -0.50% Controlled by Fine Gael
Longford -1% Controlled by Fine Gael and Independents
Louth -2% Controlled by Fine Gael and Fianna Fáil
Mayo -2% Controlled by Fine Gael
Roscommon -2% Controlled by Fianna Fáil and Independents
Sligo -2.50% Controlled by Fine Gael & Labour
Tipperary North -5% Controlled by Fine Gael, Labour and Independents

 
DÚN LAOGHAIRE-RATHDOWN COUNTY COUNCIL
COMHAIRLE CONTAE DHÚN LAOGHAIRE-RÁTH AN DÚIN
NOTICE OF RATES HAVING BEEN MADE
COUNTY OF DÚN LAOGHAIRE-RATHDOWN

Notice is hereby given that on 27th January 2010 County Rates have been duly made on the property rateable thereto in the County of Dún Laoghaire-Rathdown.

The Annual Rate on Valuation for the service of the financial year ending on 31st December 2010 is 69.20.

COUNTY CHARGES
Annual Rate on Valuation 69.20

The rate books are now in my custody and may be inspected by any person affected thereby at the Council’s offices at County Hall, Marine Road, Dún Laoghaire and will be there open for such inspection between the hours of 10.00 a.m. and 4.00 p.m. exclusive of Saturdays, Sundays and Bank Holidays. The said rates will be payable from and after the publication of this notice.


Dated this 27th day of January 2010

Helena Cunningham
Acting Head of Finance
Dún Laoghaire-Rathdown County Council

FÓGRA I DTACA LE RÁTAÍ A BHEITH GEARRTHA
CONTAE DHÚN LAOGHAIRE_RÁTH AN DÚIN
Fógraítear leis seo gur gearradh Rátaí Contae ar an 27ú lá Eanair 2010 ar sealúchas atá faoi ráta i gContae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

An Gearradh Bliantúil ar Luacháil le haghaidh seirbhís na bliana airgeadais dar críoch an 31ú Nollaig 2010 ná 69.20.

Muirir Contae
Luacháil inrátaithe bhlaintiúil 69.20

Tá na leabhair rátaí i mo sheilbh anois agus is féidir le h-éinne lena mbaineann siad iad a iniúchadh in Oifigí na Comhairle ag Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire agus beidh siad ar fáil ansin len iad a iniúchadh idir na h-uaireanta 10.00 r.n. agus 4.00 i.n. seachas Sathairn, Domhnaigh agus Laethanta Saoire Bainc. Beidh na rátaí thuasluaite iníoctha ó dháta fhoilsithe an fhógra seo agus uaidh sin amach.

Arna dhátú an lá seo 27ú lá Eanair 2009

Helena Ní Chuinneagáin
Ceannaire Airgeadais Gríomhach
Comhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit